Dochádzkový systém

image

Dochádzkový systém

Softvér Paradox Dochádzka umožňuje sledovať a evidovať dochádzku a prechody ľubovoľného počtu zamestanancov pre ľubovoľný počet dochádzkových a prístupových terminálov.

Je vhodný do prostredia s málo zamestnancami, ale funguje v závodoch so mnohými stovkami zamestancov a mnohými desiatkami dverových a dochádzkových terminálov Softvér podporuje aj najnovšiu generáciu biometrických terminálov = overovania tváre.

V Dochádzke sú podporované a editovateľne všetky podstatné vlastnosti dobrého dochádkového systému: – pracovný kalendár, smenovky, sviatky, množstvo osobných údajov, história aktívnych aj ukončených pracovníkov.

K dispozícii sú predpripravené reporty osobnej dochádzky za mesiac, ako aj smenovej dochádzky na papiere A4 aj A3.

Každý pracovník môže mať za jeden deň viac ako 4 rôzne dôvody neprítomnosti.

Ručné nahrávanie dôvodov neprítomnosti je vysoko automatizované.

Softvér aplikuje všetky príslušné zákonné normy, ochranu a nereplikovateľnosť biometrických údajov.

Paradox Dochádzka umožňuje evidenciu dochádzky a prístupov pre neobmedzený počet závodov, stredísk, smien, agregátov