Zber údajov v priemysle

image

ELEKTRINA

– pokročilé monitorovanie spotreby elektriny napr.: Active energy, Phase voltage, Three phase system current, Current, Active power total, Frequency, Reactive power total, …

– pokročilé monitorovanie výroby elektriny

– vrátane jalovej energie

– detailný zber údajov a ich archivácia (každých 6 sekúnd)

– online reportovanie údajov

– online prezerania a analýza archivovaných údajov

image

VÝROBNÉ STROJE A KOMPLEXNÉ LINKY

– základné monitorovanie chodu a výkonu strojov

– evidovanie prestojov

– sledovanie efektivity výroby konkrétnych sortimentov, zákaziek, šarží

– pokročilé sledovanie komplexných výrobných systémov

– online monitoring

– archivácia údajov

– predikcia porúch