IS Paradox

image

IS Paradox

Informačný systém Paradox, ako jediný softvérový produkt na trhu je špeciálne zameraný na pokrytie všetkých potrieb výrobných a obchodných firiem v strojárskom priemysle.

Pomocou systému Paradox je možné komplexne a detailne evidovať tok výroby hutného materiálu a spracovávať všetky činnosti súvisiace s riadením výroby, evidencie skladov, nákupu, zákaziek, faktúr, bohatého reportingu, účtovných výstupov

Významnou prednosťou informačného systému Paradox je aj okamžitý a stále aktuálny detailný prehľad o stave všetkých skladov v evidovaných množstvách a obstarávacích cenách.

Systém Paradox je perfektne použiteľný pre firmy, ktorým pre začiatok stačí jednoduchá skladová evidencia, ale tak isto tiež firmám pracujúcich v najnáročnejších podmienkach non-stop výrobných prevádzok, alebo aj obchodným firmám, ktoré si potrebujú zodpovedne viesť obchodnú agendu.

Informačný systém Paradox je postavený ako modulárny softvérový systém, kde sa výberom potrebných modulov dá vyskladať celková ideálna funkcionalita systému.

Systém Paradox je od základu postavený na multijazyčnom prostredí a podpore viacerých nezávislých stredísk hlavnej spoločnosti, takže sa môže použiť aj v nadnárodnom prostredí, pričom celkové prehľady činností za jednotlivé strediská ako aj celú spoločnosť sú veľmi ľahko k dispozícii.

Použitím najmodernejších vývojových nástrojov a najpokročilejších databázových serverov je zaručená vysoká rýchlosť odozvy a stabilita celého systému Paradox.

image

Základný popis

Obchodná časť — pozostáva z objednávania materiálu do výroby alebo na ďalší predaj, cez komplexné skladové hospodárstvo jedincovej evidencie, po evidenciu zákaziek do výroby a predajných kontraktov. Tieto informácie môžu byť previazané do komplexných obchodných prípadov. Samozrejmosťou sú vždy aktuálne detailné informácie o nákladových cenách každého jedinca na ľubovoľnom sklade, taktiež, forecasty nákupu a predaja, historický a okamžitý prehľad o aktuálne dosahovanej marži a mnoho ďalšieho.

Výrobná časť — pozostáva z dynamického prehľadu o pohybe materiálu, rezervácie materiálu pre výrobu, resp. predaj, tvorbu detailných výrobných príkazov mnohých typov delenia, opracúvania, spájania materiálu, dynamického vyťažovania a plánovania výrobných agregátov, detailnej evidencie reálnej výroby a evidovania a vystavovania hutníckych certifikátov.

Finančná časť — tvorí vystavovanie faktúr za predaj materiálu, alebo za vykonanú prácu, evidovanie došlých faktúr, dynamické oceňovanie materiálu vo výrobnom toku, evidovanie bankových pohybov a tiež zobrazenie aktuálneho salda obchodných partnerov.

Účtovná časť — tvorí export finančných informácií do ľubovoľného štandardného podvojného účtovníctva, a taktiež aj online prepojenie na všetky významné účtovníctva.

Skladová časť Mimoriadnou prednosťou IS Paradox je možnosť evidovať sklad v dvoch režimoch:

a/ výnimočná Jedincová evidencia materiálu, polotovarov a výrobkov, kde každý prijatý jedinec dostane svoje jedinečné číslo a týmto číslom je jednoznačne identifikovateľný v celom výrobnom toku, pričom je unikátne zachovaný súvis medzi výrobkami a príslušným vstupným materiálom. História každého jedného jedinca/polotovaru/výrobku je prehľadne a ľahko dohľadateľná, sú dostupné veľmi podrobné historické údaje o všetkých súvisiacich pohyboch na skladoch a výrobných procesoch. Všetky údaje sú k dispozícii na tlač, alebo xls export pre interné potreby, ako aj pre potreby auditu.

Samozrejmosťou je tlačenie sprievodných štítkov ku materiálu, polotovarom, výrobkom s čiarovým kódom podľa rôznych noriem , ich využitie pri skladových pohyboch, inventúrach, auditoch a iných

b/ zauživaná kartová evidencia skladovej evidencie ľubovoľných skladových položiek, ako aj režijného materiálu, prac. pomôcok, prostriedkov, objednávanie služieb, prepráv, atď

V celom systéme máme pre Vás predpripravených mnoho kvalitných a rýchlych prehľadov a tlačových výstupov, samozrejmosťou sú výstupy do Excelu, práca s čiarovými kódmi, prepojenie s mobilnými scannermi čiarových kódov a mnoho mnoho ďalšieho.

c/ evidencia Náhradných dielov, Strategického materiálu, sledovanie minimálnych množstiev, alokovanie materiálu na strategické výrobné uzly a pod.

image

Vývoj softvéru na mieru

Podstatnou výhodou je, že naša spoločnosť má reálne skúsenosti s vývojom a aplikáciou softvéru a logistiky práce na mieru od roku 1993 a dodáva predpripravené a parametrizovateľné softvérové aplikácie pre rôzne oblasti použitia.