REFERENCIE

Príklady našich riešení

Valcovňa profilov, a.s.

- komplexný výrobný systém
- elektronický interface s USS KE
- fakturačný systém
- dynamické vyťažovanie výrobných liniek,
- evidencia strategického, režijného a pomocného materiálu,
- pokročilé riadenie skladov pomocou PDA Smart Terminálov

- sledovanie chodu zložitých výrobných systémov
- sledovanie prestojov
- efektivita výroby
- predikcia porúch

Barcom s.r.o.

- komplexný výrobný, účtovný, fakturačný systém
- komplexná evidecia hutného aj nehutného materiálu,
- dynamické vyťažovanie výrobných liniek
- fakturačný systém,
- spracovanie a evidencia hutných atestov
- kompletné účtovné a finančné prepojenie na účtovníctvo Money S5
- automatizované spracovanie došlých faktúr z USSKE

C.L.N. Slovakia s.r.o.

- komplexný výrobný systém,
- obchodný systém hutného materiálu,
- dynamické vyťažovanie výrobných liniek,
- oceňovanie hutného materiálu,
- export finančných údajov do SAP finance,
- elektronický interface s USS KE
- fakturačný systém,
- evidencia strategického, režijného a pomocného materiálu,
- viacjazyčné rozhranie
- a mnoho ďalšieho

Strip a.s.

- komplexný výrobný systém
- riadenie výroby ôsmich vlastných deliacich liniek,
- spracovanie a evidencia hutných atestov
- priame prepojenie na účtovný sytém MS NAVision

Kovostroj a.s Medzilaborce

- unikátnysystém pre strojársku výrobu,
- evidencia výkresov, výrobných plánov, príkazov do výroby
- sledovanie plnenia výroby pomocou čiar. kódov,
- okamžitý a vždy aktuálny stav plnenia zákaziek,
- prehľad vyťaženia agregátov,
- vždy aktuálny prehľad plnenia plánov a zákaziek

TS STEEL s.r.o.

- komplexná evidecia hutného materiálu,
- spracovanie vlastného materiálu na cudzích linkách

Kovostroj Dobšiná a.s.

- komplexná evidecia hutného aj nehutného materiálu,
- dynamické vyťažovanie výrobných liniek
- evidencia výroby rôznych profilovacích a deliacich liniek
- správa výkresov ku výrobkom,
- náročný systém účtovania,
- fakturačný systém,
- web portál pre externých zákazníkov

Luboš Klimo - KLIMEX

- komplexný výrobný systém

MT Comax s.r.o.

  • online evidovanie chodu liniek, ich prestojov, vyhodnocovanie prestojovosti a efektivity na výrobný sortiment

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKÁCIE s USSKE

- Ako jediná firma ponúkame informačný systém elektronickej výmeny
údajov pre podniky kooperujúce so spoločnosťou US STEEL Košice