STEELSOFT s.r.o.

Elektronický archív

image

Elektronický archív dokumentov

Komplexné riešenie pre bezpapierovú kanceláriu. Elektronický archív dokumentov slúži na archiváciu schválených a uzavretých dokumentov

E-Archív umožňuje prehľadným spôsobom zorganizovať uloženie dokumentov, zaevidovať základné evidenčné údaje, ukladá všetky dokumenty do prehľadnej, rýchlo pochopiteľnej a dohľadateľnej kartotéky.

Softvér je určený pre archiváciu ľubovoľne veľkého množstva elektronických dokumentov ľubovolného formátu, ako napriklad: Faktúr Došlé,Faktúry Vyšlé,Pokladňa, Mzdová a personálná agenda, Bankové výpisy, Ročné uzávierky, Konfirmácie salda na konci roka, Výročné správy, Rôzne zápisnice, Zmluvy, Bločky, ISO dokumenty, atď

E-Archív umožnuje import všetkých bežných formátov, ako pdf, jpg, doc, docx, xls, xlsx, dwg, cad , a iné

E-Archív umožňuje prepojiť do logických celkov medzi sebou súvisiace dokumenty.

Každý zaevidovaný dokument dostane pridelené svoje unikátne číslo podľa nastavenej šablóny a svoju unikátnu a nezmeniteľnú časovú pečiatku

Dokumenty je možné popísať a dohľadávať okrem bežných kritérií aj pomocou špecifických kľúčových slov

image

Univerzálny mailový INBOX ( RECEPCIA )

Z dedikovanej firmenje mailovej adresy sa automaticky sťahujú a ukladajú vŠetky prijaté dokumenty / prílohy Obsluha ručne tieto dokumenty zakategorizuje ,prípadne sa spúšta proces schvaľovania, edituje jeho popis jeho, priradí kľúčové slová a preradenie do kategórie dokumentov čakajúcich na schválenie a zaradenie do e-archívu

-> SCHVAĽOVANIE DOKUMENTOV PRED VLOŽENÍM DO ARCHÍVU -kolečko schvaľovania dokumenotv , čiže kto, kedy sa ako vyjadril k dokumentu